ئۈرۈمچى
رايۇن
تاللاڭ
  قۇرۇلمىسى
  1 ياتاق 1 زال
  1 ياتاق 2 زال
  2 ياتاق 1 زال
  2 ياتاق 2 زال
  3 ياتاق 1 زال
  3 ياتاق 2 زال
  4 ياتاق 2 زال
  قوش قەۋەتلىك
  باشقىلار
چوڭلۇقى
300-1000㎡
200-300㎡
150-200㎡
130-150㎡
110-130㎡
90-110㎡
70-90㎡
50-70㎡
10-50㎡
{ ھەقسىز ئۇچۇر يوللاڭ } بارلىق ئۇچۇرلار شەخىس ئۇچۇرلىرى ۋاستىچى ئۇچۇرلىرى ئۆي سېتىش ئۆي سېتىۋىلىش
قورغان ئۆي-مۈلۈك شىركىتىنىڭ ئەڭ يېڭى ئۆي ئۇچۇرلىرى
102 ㎡
27 - قەۋەت
77 يۈەن/㎡
01-18
ئۈرۈمچىدىن مۇۋاپىق باھادا ئۆي ئالماقچى، ساتماقچى بولسىڭىز خانداننى ئىزدەڭ
80 ㎡
1 - قەۋەت
6813 يۈەن/㎡
01-18
ئۈرۈمچىگە ئەڭ تېز نوپۇس يۆتكىگىلى بولىدىغان تەييار ئۆي سېتىۋېلىڭ
73 ㎡
2 - قەۋەت
6575 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر ئەليول ئۆي-مۈلۈك شىركىتى ئۆي ئېلىش، ئۆي سېتىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ
91 ㎡
10 - قەۋەت
3516 يۈەن/㎡
01-18
ئۈرۈمچى يېڭى قەسىر ئۆي-مۈلۈك شىركىتىنىڭ سەرخىل ئۆي ئۇچۇرلىرى
56 ㎡
1 - قەۋەت
5839 يۈەن/㎡
01-18
تىيەنخوڭ شادلىق ئولتۇراق رايۇنىدىكى نوپۇس يۆتكىگىلى بولدىغان ئۆيلەر سېتىلىدۇ
85 ㎡
9 - قەۋەت
6000 يۈەن/㎡
01-18
ئۈرۈمچى مەركىزدىكى ئەرزان باھالىق سېتىلدىغان ئۆيلەر (يولباش ئۆي-مۈلۈكچىلكى )
77 ㎡
3 - قەۋەت
8831 يۈەن/㎡
01-18
(ۋارىس ئۆي-مۈلۈكچىلىكى) ئۈرۈمچىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن سەرخىل ئۆيلەر سېتىلىدۇ
70 ㎡
2 - قەۋەت
6071 يۈەن/㎡
01-18
كونسۇل كوچىسى شەھەرمەركىزىدىن مۇۋاپىق باھادا ئۆي سېتىۋىلىڭ (جۇڭشىڭ ئۆي-مۈلۈكچىلىگى)
54 ㎡
2 - قەۋەت
4815 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن ئەتراپىدىكى ئەرزان باھالىق ئۆي ئۇچۇرلىرى
132 ㎡
5 - قەۋەت
يۈز تۇرانە
01-18
ئۈرۈمچىدىن مۇۋاپىق 2-قول ئۆي ئالماقچى، ساتماقچى بولسىڭىز ئەسسالام شىركىتىنى ئىزدەڭ!
61 ㎡
5 - قەۋەت
6230 يۈەن/㎡
01-18
(ھەمرا ئۆي-مۈلۈكچىلىكى) ئۈرۈمچىنىڭ ھەرقايسى جايلىردىن باھاسى مۇۋاپىق سەرخىل ئۆيلەر سىتىلىدۇ
76 ㎡
7 - قەۋەت
5000 يۈەن/㎡
01-18
ئاتۇش ئازغان مەسچىت يېنىدىكى 200 كۋادرات بىتۇن قۇرۇلۇش ئورنى مۇۋاپىق باھادا سېتىلىدۇ
0 - قەۋەت
يۈز تۇرانە
01-18
يېڭى ئۆي، دۇكان، داچا سېتىلىدۇ
89 ㎡
4 - قەۋەت
6258 يۈەن/㎡
01-18
ئۈرۈمچىدىن يېڭى ئۆي سېتىۋېلىڭ، نوپۇسىڭىزنىمۇ يۆتكىۋېلىڭ.
84 ㎡
9 - قەۋەت
5952 يۈەن/㎡
01-18
خوتەن گېزىتى ئىدارىسىنىڭ ئالدىدىن يېڭى يول بويىدىن 340 كۋادرات بىر قەۋەتلىك ئۆي سېتىلىدۇ
340 ㎡
1 - قەۋەت
يۈز تۇرانە
01-18
قەشقەر نەشىرىيات ئەتراپىدىكى تۈمەنقۇت ئولتۇراق رايونىدىن 80كۋادىراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
80 ㎡
4 - قەۋەت
3125 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر خەيتىيەن مىڭدۇ ئولتۇراق رايونىدىن 106 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
106 ㎡
6 - قەۋەت
3396 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر خۇيچىڭ ئولتۇراق رايۇن 97كىۋادىراتلىق ئۆي سېتلىدۇ
97 ㎡
3 - قەۋەت
3814 يۈەن/㎡
01-18
لاڭتىيەن ئولتۇراق رايونى 2-قاراردىن 107 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
107 ㎡
3 - قەۋەت
7300 يۈەن/㎡
01-18
خاۋجىڭ گۈللىكىدىن 87 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
87 ㎡
2 - قەۋەت
7011 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن جىنكۈن ئا رايونىدىن 101 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
101 ㎡
3 - قەۋەت
7327 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن لاڭتىيەن 1-قاراردىن 78 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
78 ㎡
5 - قەۋەت
6282 يۈەن/㎡
01-18
لاڭتىيەن 2-قاراردىن 116 كۋادراتلىق قوش قەۋەتلىك ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
116 ㎡
5 - قەۋەت
6207 يۈەن/㎡
01-18
تىيەنخې مېيجۈ ئولتۇراق قوروسىدىن 86 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
86 ㎡
3 - قەۋەت
7300 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن يۈشىن گۈللىكىدىن 141 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
141 ㎡
8 - قەۋەت
8000 يۈەن/㎡
01-18
ﻳﯜﺷﯩﻦ ﮔﯜﻟﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ 92 ﻛﯟﺍﺩﺭﺍﺕ ﺋﯚﻱ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ
92 ㎡
12 - قەۋەت
7337 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر 8-ئولتۇراق رايونىدىن 55 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
55 ㎡
2 - قەۋەت
2364 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن 1-قارار ئولتۇراق رايونىدىن 97 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
97 ㎡
6 - قەۋەت
5619 يۈەن/㎡
01-18
داۋان خاۋجىڭ گۈللىكىدىن 54 كۋادرات ئۆي جىددي سېتىلىدۇ
54 ㎡
5 - قەۋەت
6296 يۈەن/㎡
01-18
داۋان خاۋجىڭ ئولتۇراق رايونىدىن 85 كۋادرات ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
85 ㎡
5 - قەۋەت
6353 يۈەن/㎡
01-18
داۋان جىنكۈن ب ئولتۇراق رايونىدىن 54 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
54 ㎡
4 - قەۋەت
6852 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن 1-قاراردىن 85 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
85 ㎡
2 - قەۋەت
6471 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن لاڭتىيەن 2-قاراردىن 100 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
100 ㎡
3 - قەۋەت
6700 يۈەن/㎡
01-18
خېڭچاڭ ياۋروپا گۈللىكى 2-قاراردىن 84 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
84 ㎡
1 - قەۋەت
7500 يۈەن/㎡
01-18
خېڭچاڭ ياۋروپا گۈللىكى 2-قاراردىن 85 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
85 ㎡
3 - قەۋەت
8471 يۈەن/㎡
01-18
داۋان جىنكۈن ئا ئولتۇراق رايونىدىن 85 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
85 ㎡
5 - قەۋەت
6118 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن 2-قاراردىن 73 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
73 ㎡
4 - قەۋەت
6986 يۈەن/㎡
01-18
يۈشىن گۈللىكىدىن 107 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
107 ㎡
9 - قەۋەت
6729 يۈەن/㎡
01-18
لاڭتىيەن 1-قاراردىن 143 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
143 ㎡
5 - قەۋەت
5734 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن يۈشىن گۈللىكىدىن 167 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
167 ㎡
6 - قەۋەت
5389 يۈەن/㎡
01-18
راھەتباغ ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 80 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
80 ㎡
6 - قەۋەت
5375 يۈەن/㎡
01-18
تاڭنۇرى گۈللىكىدىن 100 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
100 ㎡
4 - قەۋەت
6300 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن ئولتۇراق رايونىدىن 73 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
73 ㎡
6 - قەۋەت
5616 يۈەن/㎡
01-18
داۋان تىيەنخى مېيجۈ ئولتۇراق رايونىدىن 144 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
144 ㎡
6 - قەۋەت
5278 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن 1-قارار ئولتۇراق رايونىدىن 97 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
97 ㎡
3 - قەۋەت
6598 يۈەن/㎡
01-18
داۋان جىنكۈن ب ئولتۇراق رايونىدىن 91 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
91 ㎡
3 - قەۋەت
7143 يۈەن/㎡
01-18
؜تىيەنخې مېيجۈ ئولتۇراق رايونىدىن 100 كۋادرات ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
100 ㎡
3 - قەۋەت
7300 يۈەن/㎡
01-18
؜لاڭتىيەن ئولتۇراق رايونى 2-قاراردىن 130 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
130 ㎡
4 - قەۋەت
7692 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر مىرەن سودا ئولتۇراق رايونىدىن 94 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
94 ㎡
18 - قەۋەت
4043 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر قىزىلدۆۋە يولى جىنشىڭيۈەن يۇقىرى قەۋەتلىك بىنادىن 100 كۋادرات بېزەلگەن ئۆي سېتىلىدۇ
100 ㎡
13 - قەۋەت
4100 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر شۈيئەن زىيۇ يۇقىرى قەۋەتلىك بىنادىن 127 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
127 ㎡
9 - قەۋەت
3543 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر ئارسلانخان يولى جۇڭياڭ مېيدى يۇقىرى قەۋەتلىك بىنادىن 45 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
45 ㎡
14 - قەۋەت
4444 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر تېخنىكا ئىشچىلار مەكتەپ ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 116 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
116 ㎡
5 - قەۋەت
2672 يۈەن/㎡
01-18
جىنكۈن ئا ئولتۇراق رايونىدىن 54 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
54 ㎡
6 - قەۋەت
9074 يۈەن/㎡
01-18
غالىبىيەت يولى ياشلار باغچىسى كەينى گۇاڭخۇي قوروسىدىن 78 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
78 ㎡
2 - قەۋەت
6795 يۈەن/㎡
01-18
قاغىلىق جايتېرەك يول ئېغىزى ماي قاچىلاش پونكىتى ئۇدۇلىدىكى بىنادىن 120 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
120 ㎡
5 - قەۋەت
يۈز تۇرانە
01-18
قەشقەر جىنتەي يۇقىرى قەۋەتلىك بىناسىدىن 126كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
126 ㎡
17 - قەۋەت
4048 يۈەن/㎡
01-18
يەنئەن يولى بىيەنجاڭ ئەتىراپىدىن 106كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
106 ㎡
1 - قەۋەت
13679 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر تاڭنۇرى ھەرەمباغ ئولتۇراق رايونىدىن 103 كۋادىراتلىق ئۆي ئەرزان سېتىلىدۇ
103 ㎡
1 - قەۋەت
3204 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھىرى كىرەمباغ كونا كەچلىك بازار غەنىمەتنىڭ ئۈستىدىكى ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 75كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
75 ㎡
3 - قەۋەت
3733 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر 1-ئولتۇراق رايونىدىن 50 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
50 ㎡
3 - قەۋەت
1800 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر تىيەننەن خۇافۇ ئولتۇراق رايونىدىن 131 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
131 ㎡
19 - قەۋەت
4275 يۈەن/㎡
01-18
يەنئەن يولى تىيەنئەن گۈللىكىدىن 127 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
127 ㎡
4 - قەۋەت
8661 يۈەن/㎡
01-18
غالىبىيەت يولى تېلېگراف قوروسىدىن 60 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
60 ㎡
4 - قەۋەت
5833 يۈەن/㎡
01-18
خىيجاسەن 2-قاراردىن 60 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
60 ㎡
6 - قەۋەت
4667 يۈەن/㎡
01-18
ئىتتىپاق يولى خۇڭخۇي قوروسىدىن 77 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
77 ㎡
5 - قەۋەت
7403 يۈەن/㎡
01-18
غالىبىيەت يولى توك ئېلېكتر ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 55 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
55 ㎡
2 - قەۋەت
3091 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر پىيادىلەر كوچىسى يېنىدىكى خوڭخېيۈەن ئولتۇراق رايونىدىن 85 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
85 ㎡
2 - قەۋەت
3765 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن جىنكۈن ب رايونىدىن 82 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
82 ㎡
2 - قەۋەت
7378 يۈەن/㎡
01-18
داۋان جىنكۈن ئا رايونىدىن 87 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
87 ㎡
6 - قەۋەت
5747 يۈەن/㎡
01-18
لاڭتىيەن 1-قارار رايونىدىن 83 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
83 ㎡
5 - قەۋەت
5904 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن 1-قاراردىن 84 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
84 ㎡
6 - قەۋەت
5357 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن لاڭتىيەن ئولتۇراق رايونىدىن 91.44 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
91 ㎡
6 - قەۋەت
5604 يۈەن/㎡
01-18
جىنكۈن ئا ئولتۇراق رايونىدىن 84 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
84 ㎡
3 - قەۋەت
7500 يۈەن/㎡
01-18
لاڭتىيەن 1-قارار ئولتۇراق رايونىدىن 96.77 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
96 ㎡
3 - قەۋەت
7055 يۈەن/㎡
01-18
خاۋجىڭ گۈللىكىدىن 86 كۋادراتلىق ئۆي ئەرزان باھادا جىددى سېتىلىدۇ
86 ㎡
3 - قەۋەت
6744 يۈەن/㎡
01-18
داۋان جىنكۈن ب ئولتۇراق رايونى 120 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
120 ㎡
2 - قەۋەت
7208 يۈەن/㎡
01-18
داۋان يۈشىن ئولتۇراق قوروسىدىن 86.61 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
86 ㎡
1 - قەۋەت
7233 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن يۈشىن ئولتۇراق رايونىدىن 113 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
113 ㎡
3 - قەۋەت
7500 يۈەن/㎡
01-18
داۋان لاڭتىيەن 1-قاراردىن 96.77 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
96 ㎡
3 - قەۋەت
6615 يۈەن/㎡
01-18
داۋان يۈشىن ئولتۇراق قوروسىدىن 87 كۋادراتلىق ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
87 ㎡
1 - قەۋەت
7184 يۈەن/㎡
01-18
لاڭتىيەن 1-قارار ئولتۇراق رايونىدىن 90 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
90 ㎡
4 - قەۋەت
6778 يۈەن/㎡
01-18
داۋان خېشۈن 1-قاراردىن 139 كۋادراتلىق قوش قەۋەتلىك ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
139 ㎡
6 - قەۋەت
5755 يۈەن/㎡
01-18
يۈشىن گۈللىكىدىن 141 كۋادراتلىق ئېسىل بېزەلگەن ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
141 ㎡
9 - قەۋەت
6809 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر مايدىكى جۇڭنەنيا بىناسىدىن 139 كۋادرات بېزەلگەن ئۆي سېتىلىدۇ
139 ㎡
4 - قەۋەت
3669 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر خەيشىيا بىناسىدىن 109 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
109 ㎡
12 - قەۋەت
4128 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن ئەتراپىدىكى ئەرزان باھالىق ئۆي ئۇچۇرلىرى
132 ㎡
5 - قەۋەت
يۈز تۇرانە
01-18
خېڭچاڭ ياۋروپا گۈللىكىدىن 88 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
88 ㎡
1 - قەۋەت
7955 يۈەن/㎡
01-18
چاڭلېيۈەن (راھەتباغ) ئولتۇراق قوروسىدىن 124 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
124 ㎡
6 - قەۋەت
4758 يۈەن/㎡
01-18
(ھەمرا ئۆي-مۈلۈكچىلىكى) ئۈرۈمچىنىڭ ھەرقايسى جايلىردىن باھاسى مۇۋاپىق سەرخىل ئۆيلەر سىتىلىدۇ
76 ㎡
7 - قەۋەت
5000 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر 2-ئوتتۇرا مەكتەپ قوروسىدىن 115 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
115 ㎡
4 - قەۋەت
4348 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر پەن -تېخنىكا سارىيى ئۇدۇلىدىكى خەيتىيەن مىڭدۇ ئولتۇراق رايونىدىن 89 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
89 ㎡
9 - قەۋەت
4270 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر بەخىت دوختۇرخانىسى ئەتراپىدىن180 كۋادراتلىق زېمىن ئۆي سېتىلىدۇ
180 ㎡
2 - قەۋەت
يۈز تۇرانە
01-18
قەشقەر كارۋان ئولتۇراق رايونىدىن 95 كۋادرات مىللىچە ئالاھىدە بىزەلگەن ئۆي سېتىلىدۇ
95 ㎡
9 - قەۋەت
4105 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر كۆكئېرىق تۈمەن كۆۋرۈك گۈلىلىكىدىن 113كۋادرات ئالاھىدە بېزەلگەن ئۆي سېتىلىدۇ
113 ㎡
4 - قەۋەت
3363 يۈەن/㎡
01-18
خېڭچاڭ 2-قاراردىن 84 كۋادرات ياخشى بېزەلگەن ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
84 ㎡
1 - قەۋەت
7857 يۈەن/㎡
01-18
جىنكۈن س گۈللىكىدىن 108 كۋادرات ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
108 ㎡
4 - قەۋەت
7593 يۈەن/㎡
01-18
راھەتباغ گۈللىكىدىن 105 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
105 ㎡
4 - قەۋەت
6286 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر مەدەنىيەت ئىدارىسى ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 75 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
75 ㎡
1 - قەۋەت
3600 يۈەن/㎡
01-18
خېڭچاڭ 1-قاراردىن 120 كۋادرات ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
120 ㎡
3 - قەۋەت
65000 يۈەن/㎡
01-18
داۋەن راھەتباغ (چاڭلېيۈەن) گۈللىكىدىن 117 كۋادراتلىق ئۆي جىددىي سېتىلىدۇ
117 ㎡
1 - قەۋەت
6496 يۈەن/㎡
01-18
راھەتباغ گۈللىكىدىن 96 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
96 ㎡
6 - قەۋەت
52083 يۈەن/㎡
01-18
شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتېتى ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 80 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
80 ㎡
5 - قەۋەت
7000 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر قۇياش نۇرى (ياڭگۇاڭ) ئولتۇراق رايونىدىن 105 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
105 ㎡
5 - قەۋەت
3524 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر باغچا ئولتۇراق رايونىدىن 120 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
120 ㎡
3 - قەۋەت
2800 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر باغچا ئولتۇراق رايونىدىن 90 كۋادرات ئۆي سېتلىدۇ
90 ㎡
10 - قەۋەت
3778 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر باغچا ئولتۇراق رايونىدىن 113 كۋادرات ئۆي سېتلىدۇ
113 ㎡
12 - قەۋەت
2920 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەھەر باغچا ئولتۇراق رايونىدىن 80 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
80 ㎡
10 - قەۋەت
2813 يۈەن/㎡
01-18
تاڭنۇرى ئولتۇراق رايۇنىدىن 86 كۋادرات ئۆي جىددى سېتىلىدۇ
86 ㎡
2 - قەۋەت
6628 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر 1-ئوتتۇرا مەكتەپ ئائىلىلىكلەر قوروسىدىن 69 كۋادراتلىق ئۆي سېتىلىدۇ
69 ㎡
5 - قەۋەت
2319 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر كونا بېكەت دوڭدەن ئولتۇراق رايونىدىن 130 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
130 ㎡
5 - قەۋەت
3308 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شىنيىفا دۇڭچىڭ ئولتۇراق رايونىدىن 98 كۋادرات ئۆي سېتىلىدۇ
98 ㎡
8 - قەۋەت
3776 يۈەن/㎡
01-18
قەشقەر شەرقى شەھەر ئولتۇراق رايونىدىن 98 كۋادرات ئۆي 320 مىڭ يۈەنگە سېتىلىدۇ
98 ㎡
14 - قەۋەت
3265 يۈەن/㎡
01-18
شەرقىي شەھەر ئولتۇراق رايونىدىن 112 كۋادرات ئۆي 290 مىڭ يۈەنگە سېتىلىدۇ
112 ㎡
14 - قەۋەت
2589 يۈەن/㎡
01-18
 • بىرىنجى بەت
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • ئاخىرقى بەت
 • ئۇچۇر ئەپ دىتالىسىكانىرلاپ چۈشۈرۈڭ
  新ICP备10200921号-1 | Powered by Uqur.cn © 2009